Spring naar hoofdcontent

Ondersteuning aan mensen met een beperking

De SIG is een professionele organisatie voor mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt kleinschalige begeleiding op maat op alle levensgebieden: opvoeding, wonen, financiën/schulden, dagbesteding en sociale activering.

Wat ons onderscheidt

Onze dienstverlening is gericht op mogelijkheden

Autonomie van de cliënt

Uitgangspunt in alle ondersteuning die de SIG biedt, is de autonomie van de cliënt. De cliënt is ‘regisseur’ van zijn/haar eigen leven. Dat betekent dat we ons richten op wat de cliënt wil en kan. We werken met bewezen effectieve methodieken om de wensen, mogelijkheden en individuele ondersteuningsbehoeften van cliënten helder te krijgen. Aan de hand van periodieke evaluaties met cliënten (en hun vertegenwoordigers) worden begeleidingsplannen bijgesteld.

Respect voor de cliënt

De SIG respecteert mensen zoals ze zijn, met ieder zijn of haar eigen mogelijkheden, wensen, behoeften, beperkingen en eigenaardigheden. Die basishouding geldt voor onze cliënten én voor de manier waarop we intern, als medewerkers, met elkaar omgaan. Geen betutteling of strikt hiërarchische structuur dus. De SIG denkt niet voor of over, maar mét mensen.

Transparantie in het werk

Transparantie staat voor: zichtbaar maken wat je doet, waarom je dat doet en wat de beoogde én gerealiseerde effecten daarvan zijn. Dat houdt een zekere kwetsbaarheid in. Want als je als organisatie echt transparant wilt zijn, vlucht je niet voor fouten in de uitvoering. In onze visie kunnen en mogen er fouten worden gemaakt waar mensen met mensen werken. De SIG stelt zich hier open in op. Afspraken zijn begrijpelijk, inzichtelijk en toetsbaar. We hebben een vertrouwenspersoon voor cliënten/verwanten en een onafhankelijke klachtenprocedure.

Professionaliteit in het werk

De SIG werkt met betrokken, ervaren en bovenal professionele medewerkers en vakspecialisten, zoals gedragskundigen en autisme-deskundigen. Via scholing, training, supervisie en intervisie houden we de kennis en deskundigheid op alle niveaus in onze organisatie op peil. We staan open voor nieuwe inzichten en methodieken. De SIG neemt ook zelf vernieuwende initiatieven.

"Dat hoor je terug en dáár doen we het voor."

"Het mooie is, dat we het samen doen. Het voelt als een soort co-ouderschap. De begeleiders zijn betrokken en betrouwbaar. Bart heeft een eigen appartement, hij mag hier gewoon autist zijn."

Plezier en voldoening in je werk!

Ga naar 'Werken bij de SIG'

Werken bij de SIG betekent betrokken bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis.

SIG is wederom uitgeroepen tot 'Beste werkgever van Nederland in de Gehandicaptenzorg'!

Nieuws en verhalen

Bekijk alle berichten
SIG is uitgeroepen tot ‘Beste werkgever van Nederland in de Gehandicaptenzorg’
Nieuw SIG woonproject in Haarlem-Oost met ELAN Wonen