Spring naar hoofdcontent

Organisatie

Jaardocument en Jaarrekening 2022
Lees meer
Strategisch plan 2019-2024
Lees meer
ANBI Standaard-formulier Publicatie-plicht Zorginstellingen
Lees meer
Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur
Lees meer

SIG kwaliteitsjaarverslagen

Kwaliteitsverslag 2022
Lees meer
Kwaliteitsverslag 2021
Lees meer

Toezichtvisie Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de SIG ziet zich als een orgaan dat namens de samenleving toezicht op de stichting uitoefent. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie (de vier pijlers). In de onlangs gepubliceerde Toezichtvisie wordt de visie van de RvT op het houden van Toezicht uiteengezet.

Toezichtvisie Raad van Toezicht SIG
Lees meer

ANBI status

Stichting SIG heeft de ANBI status waardoor u uw gift onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van uw belasting.

ANBI Standaard-formulier Publicatie-plicht Zorginstellingen
Lees meer

Brochures

Folder Dagbesteding
Lees meer
Folder ambulante ondersteuning
Lees meer
Folder gezins­ondersteuning
Lees meer
Wet Langdurige Zorg
Lees meer
Over de SIG
Lees meer

Privacybescherming/ bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin de Europese privacyregels zijn opgenomen, heeft de SIG haar privacybeleid aangescherpt en in diverse documenten vastgelegd.

Gegevens­bescherming cliënten – Cliëntenversie
Lees meer
Gegevens­bescherming cliënten
Lees meer
Informatie­beveiliging, incl. preventie data­lekken
Lees meer

Klachten

Regeling Klachtenbehandeling cliënten SIG
Lees meer
Klachten­regeling SIG – cliëntenversie
Lees meer