SIG
De SIG werkt met onafhankelijke (niet aan de SIG verbonden) vertrouwenspersonen, bij wie cliënten en verwanten anoniem hun verhaal kwijt kunnen en hulp en advies krijgen. De vertrouwenspersonen voor cliënten van de SIG zijn medewerkers van Stichting De Waerden in Heerhugowaard. Zij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 06 - 52 32 49 50. Buiten kantoortijden kunt u een voicemail inspreken, dan wordt u teruggebeld. Mailen kan ook: vertrouwenspersoonclienten@sig.nu.

Jeugdwet - AKJ
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die vallen onder de Jeugdwet, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis.
Het AKJ (Adviers- en Klachtenbureau Jeugdzorg) is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de instelling waar de (pleeg)kinderen verblijven.

Wat kan de vertrouwenspersoon van het AKJ voor je doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.
Zo bereik je het AKJ: bel 088 - 555 1000 of mail naar info@akj.nl. Chatten met een vertrouwenspersoon kan ook, via de website www.akj.nl (geopend van ma. t/m do., van 16.00 - 20.00 uur en vrijdag van 15.00-17.00 uur.