Welkom bij de SIG

KLIK HIER VOOR MEER INFO OVER 50 JAAR SIG EN HET GOEDE DOEL DAT WE HIERAAN VERBINDEN

De SIG is een kleinschalige professionele organisatie voor mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt begeleiding op maat op alle levensgebieden: opvoeding, wonen, financiën/schulden, dagbesteding en sociale activering.

Lees hier meer over ons. Lees ook onze algemene brochure en de brochures over ons specifieke aanbod op het gebied van de Jeugdwet, de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Bekijk ook even onze video's over wonen en dagbesteding bij de SIG.

Vragen? Bel of mail ons!