Welkom bij de SIG

De SIG is een professionele, kleinschalige organisatie voor mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt begeleiding op alle levensgebieden: opvoeding, wonen, financiën/schulden, dagbesteding en sociale activering. 
Lees hier meer over ons. Lees ook onze brochures over ons specifieke aanbod op het gebied van de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Forensische zorg.

WMO-proof

In 2015 is de organisatie van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking veranderd. Daarvoor is een aantal wetten in werking getreden dan wel aangepast: de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg en de Participatiewet. De SIG is WMO-proof. We vervullen landelijk en in politiek Den Haag zelfs een voorbeeldrol met onze veranderaanpak. Kijk op de website van het ministerie van VWS over de veranderingen in de zorg.