Welkom bij de SIG

De SIG is een professionele, kleinschalige organisatie voor mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt begeleiding op alle levensgebieden: opvoeding, wonen, financiën/schulden, dagbesteding en sociale activering. 

Lees hier meer over ons. Lees ook onze algemene brochure en de brochures over ons specifieke aanbod op het gebied van de Jeugdwet, de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Bijzondere vragen?  Bel of mail ons gerust.