Over de SIG

Maak het mogelijk met de SIG

Creasig 7 Creasig 7
Jan Campert-17 Jan Campert-17
Garmt-27 Garmt-27
Schoterhof-1 Schoterhof-1
Wisselwerk 24 Wisselwerk 24

Grootste aanbieder ambulante ondersteuning
De SIG is een relatief kleinschalige, professionele HKZ-gecertificeerde organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en/of stoornis uit het autistisch spectrum in Midden- en Zuid-Kennemerland. In de regio zijn wij de grootste aanbieder van ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking. We bieden deze ondersteuning bij opvoeding, wonen, werken/dagbesteding en leven, inclusief financiën/schulden en sociale activering. In onze visie, die leidend is voor ons denken en handelen, moet iedereen de kans krijgen een zinvol en gelukkig leven te leiden, zo veel mogelijk midden in de samenleving. Vanuit deze visie en uitgaande van de eigen kracht en regie van cliënten, bieden wij al bijna 50 jaar (ambulante) begeleiding en ondersteuning. We hebben niet alleen kennis en kunde, maar ook veel ervaring in huis. Intern houden we onze medewerkers via bijscholing up to date.

Cijfers
We hebben circa 950 cliënten, 400 medewerkers en 200 vaste vrijwilligers. Ons werkgebied strekt zich uit van Heemstede en Zandvoort in het zuiden van de regio tot aan Alkmaar in het noorden. We hebben in dit werkgebied (wijk)steunpunten, van waaruit we onze ambulante gezinsondersteuning en woonbegeleiding aan zelfstandig wonende cliënten bieden, een groot aantal 7x24 uurs beschermde woonprojecten voor volwassenen en kinderen/jongeren en voorts diverse (ambachtelijke) dagestedingsprojecten. We bieden tevens professionele zorg in particuliere (pgb-)woonprojecten en ambulante begeleiding aan ex-gedetineerden met een verstandelijke beperking.

Eigen regie
Door met expertise van de beperking/stoornis aan te sluiten bij het communicatieniveau van de cliënt, en door te begeleiden bij het structureren van zijn/haar persoonlijk leven wordt de beperking gecompenseerd en de draagkracht van de cliënt versterkt. Dat draagt bij aan de eigen regie. We kijken daarbij steeds samen met de cliënt en diens sociale netwerk (familie, buren, vrienden) naar de individuele mogelijkheden, wensen, behoeften en ontwikkeling. We betrekken hier ook structureel de inzet van vrijwilligers en de mogelijkheden van (wijk)welzijnsorganisaties bij.

Werkwijze
De SIG denkt niet in problemen, maar in oplossingen. Professioneel, betrokken, creatief en flexibel.
Persoonlijke doelen en acties worden vastgelegd in individuele begeleidingsplannen, die in jaarlijkse evaluaties worden besproken en waar nodig en gewenst worden bijgesteld.
De SIG stelt zich open op naar externe partners. Wat we zelf niet kunnen bieden om aan de individuele wensen en mogelijkheden van onze cliënten te kunnen voldoen, zoeken we bij en samen met partnerorganisaties. De SIG toont zich creatief en flexibel waar het gaat om het zoeken naar de best individueel passende oplossingen.

  • Onze vier pijlers: respect, autonomie, professionaliteit en transparantie
  • Kernwaarden in onze dienstverlening: communicatie, bevordering van zelfvertrouwen, ontwikkeling, tolerantie, integratie/emancipatie en samenwerking (met het eigen sociale netwerk van de cliënt, vrijwilligers, buurt- en wijkorganisaties, collega-instellingen, instanties en gemeenten)
  • Onze basishouding: professioneel, betrokken, vernieuwend, flexibel en creatief

De SIG is op grond van onafhankelijk medewerkersonderzoek uitgeroepen tot Beste Werkgever 2017-2018 in de gehandicaptenzorg in Nederland.

Klik hier als u meer wilt lezen over onze Mens- en Zorgvisie.
En klik hier om onze algemene informatiebrochure te lezen.

Lees ook over ons specifieke aanbod op het gebied van Jeugdzorg, WMO en de Wet Langdurige Zorg.

Wilt u liever informatie op papier, vraag dan de brochures aan bij ons secretariaat, tel. 0251 - 25  78 57.

Het Bestuursbureau van de SIG is gevestigd in Beverwijk:
Gebouw De Steenhouwerij
Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk
Postbus 101, 1940 AC Beverwijk
tel. (0251) 257 857
e-mail: info@sig.nu