Op 23 maart jl. werd er conform de richtlijnen van kabinet en RIVM een ‘afwegingskader’ afgekondigd door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, dat in de volksmond de naam  ‘bezoekverbod’ kreeg. Binnen de mogelijkheden werd er vanuit de SIG creatief gekeken naar het mogelijk maken van contact tussen wooncliënten en familie.
Sinds half mei is er onder voorwaarden weer bezoek mogelijk. Voor sommige cliënten én verwanten – veelal op leeftijd –  is er echter nog wel reden om extra voorzichtig te zijn. We hebben daarom coronaproof bezoekunits opgezet. Op diverse woonvoorzieningen zijn die met interne aanpassingen in eigen huis ingericht. Aanvullend komen er buiten de woonvoorziening wijkgerichte, coronaveilige bezoekunits. Die in Delftwijk/Haarlem-Noord is de eerste, deze unit wordt in de eerste week van juni opgeleverd. Daarna volgen Schalkwijk (Engelandlaan) en Castricum (Walstro).

We realiseren deze externe bezoekunits (circa 8 m2) in eigen beheer. Sober van buiten, huiselijk van binnen. Met een aparte (rolstoeltoegankelijke) entree voor cliënten en bezoek (max. 2 personen), plexiglas ertussen en desinfectie na afloop.