Ondersteuning thuis

Begeleiding aan huis heet officieel ambulante ondersteuning. De SIG is de grootste aanbieder hiervan in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Ambulante ondersteuning bieden we aan zelfstandig wonende volwassen cliënten en in de vorm van gezinsondersteuning bij gezinnen thuis. 

Onze ambulante gezinsondersteuners en woonbegeleiders komen bij u thuis om samen met u - en eventueel uw familie en andere mantelzorgers - in kaart te brengen wat u moeilijk vindt en waar u hulp bij nodig heeft. We stellen met u een begeleidingsplan op maat op. Uitgangspunten zijn respect voor wat u wilt en kunt en behoud van eigen regie over uw leven.

Het doel van onze ambulante ondersteuning is uw zelfvertrouwen en zelfstandigheid te versterken, zodat u optimaal kunt (blijven) deelnemen aan de samenleving. Onze gezinsondersteuners en woonbegeleiders werken nauw samen met uw familie/sociale netwerk, clubs, welzijnorganisaties in uw wijk, vrijwilligers, school, zorginstanties en gemeenten.

Onze ambulante ondersteuners zijn gevestigd op de volgende adressen: 

Ambulante Ondersteuning Midden-Kennemeland
Kennemerlaan 207
1972 EM IJmuiden
telefoon 06 - 83 01 20 85
e-mail: aomiddenkennemerland@sig.nu 

Ambulante Ondersteuning Zuid-Kennemerland
Wijkcentrum De Horizon
Ambonstraat 2
2025 DM Haarlem
tel. 06 - 57 12 76 74
e-mail aozuidkennemerland@sig.nu

Gezinsondersteuning Midden Kennemerland
Gebouw De Steenhouwerij
Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk
Postbus 101, 1940 AC Beverwijk
tel. (0251) 25 78 57
e-mail gezinsondersteuningmk@sig.nu

Gezinsondersteuning Zuid-Kennemerland
Wijkcentrum De Horizon
Ambonstraat 2
2025 DM Haarlem
tel. 06 - 12 03 18 01
e-mail gezinsondersteuningzk@sig.nu