In onze visie moet iedereen de kans krijgen een zinvol en gelukkig leven te leiden, waar mogelijk midden in de samenleving. Wij bieden daar mensen met een verstandelijke beperking/autismeverwante stoornis ondersteuning en hulp bij. Waar mogelijk versterken we de zelfredzaamheid van de cliënt, zodat hij (zij) zo veel mogelijk zelf richting aan zijn leven kan geven. Als de mogelijkheden om het zelf te doen beperkt zijn, faciliteren wij op het gebied van opvoeding, wonen, werk/dagbesteding en sociale activering. Ook dan zijn eigen kracht en keuzes van de cliënt altijd richtinggevend. Dat impliceert een zeer zorgvuldig luisteren en kijken naar de individuele cliënt en zijn directe omgeving.

Pijlers van de SIG
  • Transparantie
  • Respect
  • Autonomie
  • Professionaliteit
Aanvullende kernwaarden
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Communicatie
  • Integratie/ emancipatie