In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen met de samenleving. De SIG, actief in uw gemeente, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis. We werken in Beverwijk/IJmond samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties.

In Beverwijk concentreert de SIG diverse (ambulante) ondersteuningsactiviteiten voor mensen met een beperking (gezinsondersteuning, woonbegeleiding en dagbesteding). Op het terrein van de voormalige Steenhouwerij aan de Alkmaarseweg (kantoor en appartementen) en ons dagactiviteitencentrum Wisselwerk in gebouw De Schans, aan de overkant van de Steenhouwerij, bieden wij in uw gemeente 7x24 uurs woonbegeleiding, woontraining aan jongeren, ambulante ondersteuning aan huis en gevarieerde, ambachtelijke dagbesteding.

De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren van de formele en informele hulpvraag in de gemeente Beverwijk.

informatie gemeente Beverwijk
  • Gezinsondersteuning
  • Ouders met een beperking
  • Zelfstandig wonende cliënten
  • Dagbesteding
  • Meedoen in Beverwijk
  • Logeerhuis
  • Bijzondere projecten Beverwijk