In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De SIG, actief in uw gemeente, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis. We werken in Uitgeest/IJmond samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties

In Uitgeest heeft de SIG enkele voorzieningen. We werken in uw gemeente samen met vrijwilligers, mantelzorgondersteuning en welzijnsorganisaties.

De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren van de formele en informele hulpvraag in Uitgeest.

Informatie gemeente Uitgeest
  • Gezinsondersteuning
  • Ouders met een beperking
  • Zelfstandig wonende cliënten
  • Dagbesteding
  • Meedoen in Uitgeest
  • Logeerhuis
  • Bijzondere projecten Uitgeest