Wonen en logeren

Veilig en volwaardig

Jan Campertstraat 42 Jan Campertstraat 42
Garmt Stuivelingstraat-19 Garmt Stuivelingstraat-19
foto flyer WMO - kopie (2) foto flyer WMO - kopie (2)
samen lunchen samen lunchen

U zoekt een fijne en veilige woonplek voor uzelf of voor uw verstandelijk beperkte/autistische zoon, dochter, broer of zus? De SIG heeft verschillende (woon)projecten in Midden- en Zuid-Kennemerland, waar we afhankelijk van de zorgvraag ambulante ondersteuning op maat aan huis of 7/24 uurs beschermde zorg - direct beschikbaar of op afroep - bieden.

Onze cliënten wonen in een eigen studio of appartement, zelfstandig met ondersteuning aan huis of oproepbare begeleiding, of in een (beschermd) woonproject met 24-uurs begeleiding. Onze 7x24 uurs begeleide woonprojecten zijn ontwikkeld volgens ons 'warme gang-concept'; in dit model woont u in een eigen studio of appartement met een gezamenlijke huiskamer en 24-uurs individuele ondersteuning binnen handbereik (als het ware op de 'gang').

We bieden tevens ambulante ondersteuning aan huis aan cliënten die (nog) thuis of zelfstandig wonen. Daarnaast leveren we professionele begeleiding in particuliere, door ouders opgezette woonprojecten. We werken ook nauw samen met geselecteerde gezinshuizen, waar kinderen en jongeren met een beperking als volwaardig gezinslid in worden opgenomen. De SIG zorgt daarbij voor professionele ondersteuning.

In al onze woonprojecten werken onze professionele begeleiders samen met familie/mantelzorgers van de cliënt, met vrijwilligers en waar nodig en gewenst met hulpverleners van andere zorginstellingen.

Samen met u zoeken we zorgvuldig naar een woonvorm die het beste bij u past.