Per 1 januari 2022 is de heer Dick van Duijn toegetreden in de raad van toezicht SIG. De heer van Duijn heeft ruime ervaring in de ziekenhuiswereld en in de VVT en wil vanuit zijn ervaring, naast zijn bestuursfunctie bij Zorgpartners, een bijdrage gaan leveren aan veiligheid en kwaliteit vanuit een toezichthoudende rol.
De raad van toezicht SIG zal zo gedurende 2022 versterkt worden, zodat kennis en ervaring gewaarborgd blijven, voor er toezichthouders zullen uittreden vanwege einde zittingstermijn.