Spring naar hoofdcontent
Terug

Aanmelding en wachttijden

Lees meer

Deze informatie is bestemd voor verwijzers van WMO-ondersteuning in de gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG heeft afspraken gemaakt over de aanmeldprocedure en wachttijden voor cliënten die voor WMO-ondersteuning naar ons worden verwezen.

Na mondelinge of schriftelijke aanmelding van een cliënt bij onze WMO-contactpersonen wordt binnen twee werkdagen contact opgenomen om een afspraak te plannen voor een kennismakingsgesprek.
Ook wordt dan besproken welke informatie beschikbaar of wenselijk is. Het kennismakingsgesprek met de cliënt vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie, in aanwezigheid van belangrijke mensen uit het persoonlijke netwerk van de cliënt en/of andere belangrijke betrokkenen, zodat direct afgestemd kan worden over de wijze van samenwerking.

De actuele wachttijden per cluster vindt u hier.