Spring naar hoofdcontent
Terug

WMO-samenwerkingsverbanden

Lees meer

SIG vindt het belangrijk dat cliënten waardevol werk kunnen doen en meedoen in de samenleving. Mede in het kader van de Wmo versterkt de SIG de samenwerking met lokale welzijnsorganisaties. Er worden actief nieuwe vrijwilligers en nieuwe maatschappelijke partners gezocht.

Onze samenwerkingsverbanden:

In Zuid Kennemerland werkt de SIG intensief samen met de STG Vrijwilligershulp & Mantelzorg en de welzijnsorganisaties DOCK en Haarlem Effect.

In Haarlem, Bloemendaal en Velsen werkt de SIG op het gebied van dagbesteding (SIG-winkeltjes) samen in de zorgcentra van zorgorganisatie Kennemerhart en Zorgbalans. Er wordt ook met bedrijven samengewerkt, cliënten verrichten daar begeleide werkzaamheden middenin de samenleving, zoals bij Intos.

In Beverwijk werken we samen met Stichting Welzijn Beverwijkde vrijwilligerscentrale en STG Vrijwilligershulp & Mantelzorg om cliënten meer gebruik te laten maken van algemene welzijnsvoorzieningen en vrijwilligers, om zo de professionele zorginzet te verminderen.

In het kader van de Jeugdwet en de WMO werken we samen met het Steunpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat vaak om gezinnen waarin sprake is van multiproblematiek, die zowel onder de Jeugdwet als onder de WMO valt. In de uitvoering werkt de SIG samen in beide ketens, onder meer via de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin.

In Heemskerk werkt de SIG op het gebied van dagbesteding samen in/met de zorgcentra van Viva! Zorggroep. Ook worden in samenwerking met Welschap Welzijn ontmoetingsavonden georganiseerd in het buurthuis. Het doel is iedereen meer gebruik te laten maken van algemene welzijnsvoorzieningen en vrijwilligers en zo de professionele individuele begeleiding verminderen.