Spring naar hoofdcontent
Terug

Mede­zeggen­schap

Lees meer

Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht een gestructureerde vorm van medezeggenschap voor cliënten en verwanten te organiseren. De SIG doet dat niet alleen omdat dat móet; wij hechten veel waarde aan het kritisch en opbouwend meedenken van onze 'klanten'.

Centrale Cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad (CCR), gekozen door cliënten van onze woonvoorzieningen en ambulante ondersteuning, denkt en praat mee over beleid, plannen en initiatieven van de SIG, die het welbevinden van alle cliënten van de SIG aangaan. Denk aan wonen, werk/dagbesteding, welzijn en deelname aan de samenleving. De adviezen van de CCR zijn zwaarwegend in de uiteindelijke besluitvorming van managementteam en bestuurder van de SIG.

Lokale cliëntenraden/verwantenraden
De lokale cliëntenraden/verwantenraden (woonvoorzieningen/ambulante ondersteuning) bespreken onderwerpen die de eigen locatie aangaan. Zij geven hiermee adviezen aan het eigen team en voorzien de CCR 'input' over locatie-overstijgende onderwerpen. Elke woonvoorziening van de SIG kan een eigen verwantenraad oprichten.

Centrale Verwantenraad
Naast - en in samenwerking met - de CCR fungeert de Centrale Verwantenraad van de SIG, met vertegenwoordigers van verwanten/wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. Dat zijn in de meeste gevallen de voorzitters van de lokale verwantenraden. De SIG raadpleegt de Centrale Verwantenraad over wettelijk omschreven zaken. De CCR betrekt de Centrale Verwantenraad op eigen initiatief bij specifieke adviesvragen van de SIG. CCR en Centrale Verwantenraad vergaderen minstens één keer per jaar samen.