Spring naar hoofdcontent
Terug

Samen­werking

Lees meer

De SIG vindt samenwerking belangrijk voor de kwaliteit van zorg. Met het sociale netwerk van cliënten, met gemeenten, instanties, collega-zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.

CombiKracht
SIG is één van de partners van het samenwerkingsverband CombiKracht. In CombiKrachtZIJ hebben negen organisaties de krachten gebundeld. Gezamenlijk wordt kennis, kunde en ervaring ingezet in de complexe zorg voor jeugdigen.
CombiKracht is samen met drie andere consortia (samenwerkingsverbanden) gegund door de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond. De gunningsopdracht is om gedurende 9 jaar invulling te geven aan de in de regiovisie omschreven transitie in de jeugdzorg.
Vanuit een open en integrale (geheel en met samenhang) aanpak, zet CombiKracht in op veiligheid, het centraal stellen van de eigen hulpvraag en aan loslaten wanneer het kan. CombiKracht stelt zich nadrukkelijk tot doel de jeugdzorg te willen innoveren waarbij normalisatie, inzet van het netwerk en vroegtijdige inzet van advies en ondersteuning kernbegrippen zijn.

STG

In onze zorgregio hebben we een partnerschap met de Stichting STG Vrijwilligershulp en Mantelzorg. Projectmatig werken we met verschillende organisaties samen.