Spring naar hoofdcontent
Terug

LVB cliënten

Lees meer

Thuis, met ondersteuning

Het etiketje 'Licht Verstandelijk Gehandicapt' is formeel IQ-gerelateerd. Hieronder vallen mensen met een IQ tussen de 50 en 85. Vaak gaat LVG gepaard met ontwikkelingsstoornissen en problemen in het sociaal aanpassingsvermogen.

De SIG biedt LVG-cliënten ambulante ondersteuning thuis en ondersteuning bij het organiseren van professionele externe hulp, passend onderwijs, aangepast werk of dagbesteding en hulp van mantelzorgers en vrijwilligers. De SIG heeft voor LVG-cliënten ook eigen dagbestedingsprojecten en beschermde woonvoorzieningen. In ons Logeerhuis kunnen LVG-cliënten gedurende een vast aantal dagen/weekenden per jaar logeren.

Thuis, met gespecialiseerde ondersteuning

De SIG biedt gespecialiseerde ambulante (gezins)ondersteuning aan LVG-cliënten/gezinnen met multiproblematiek. Denk hierbij aan combinaties van een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek, gedragsproblemen, lichamelijke beperkingen, sociale aanpassingsproblematiek, overlastgevend gedrag, verslaving, criminaliteit en schulden.

De gespecialiseerde (gezins)ondersteuners van de SIG richten zich bij deze doelgroep op het aanleren van ritme, structuur en zinvolle daginvulling. Er wordt in het belang van deze doelgroep nauw samengewerkt met organisaties op het gebied van welzijn, onderwijs, jeugdzorg, justitie, openbare ggz, thuiszorg en verslavingszorg.