Spring naar hoofdcontent
Terug

Mantelzorgers

Lees meer

Familie/mantelzorgers

De SIG doet het niet alleen. We werken nauw samen met het eigen sociale netwerk van cliënten (familie/mantelzorgers/buren/vrienden), vrijwilligers en buurt- en wijkwelzijnswerk. We hebben een 'open lijn' met iedereen, incl. instanties, die met onze individuele cliënt te maken heeft.. Waar nodig wordt op grond van nieuwe informatie van familie/verwanten (mentoren) het individuele begeleidingsplan van cliënten aangepast.

Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen onmisbare partners en schakels in de professionele ondersteuning van mensen met een beperking. Vrijwilligers zijn persoonlijke maatjes, chauffeur of gastgezin, helpen mee bij evenementen, houden cliënten sociaal actief en werken samen met de professionele woon- en gezinsbegeleiders van de SIG aan de uitvoering van individuele begeleidingsplannen.

De SIG heeft circa 200 vaste vrijwilligers. Met iedere vrijwilliger wordt een overeenkomst gesloten. We vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en bieden professionele begeleiding en indien gewenst ook scholing en training aan. We werken nauw samen met vrijwilligerscentrales en vrijwilligersorganisaties in de regio. Een belangrijke samenwerkingspartner van de SIG is STG Vrijwilligershulp & Mantelzorg.

De SIG is tevens partner in het project Veilig Vrijwilligerswerk van de gemeente Haarlem, waarin eenduidige procedures zijn ontwikkeld voor het tijdig herkennen van en adequaat reageren op mogelijk (seksueel) misbruik van cliënten door vrijwilligers.