Spring naar hoofdcontent
Terug

Ouders met een beperking

Lees meer

Als het voor ouders te ingewikkeld wordt

De SIG is gespecialiseerd in het ambulant ondersteunen van gezinnen, waar bij een of beide beide ouders sprake is van een verstandelijke beperking en/of autismeverwante stoornis. Soms is bij de kinderen in het gezin eveneens sprake van een beperking.

Onze ambulante ondersteuners zijn hier alert op en organiseren waar nodig aanvullende ondersteuning. De begeleiding van ouders met een verstandelijke beperking wordt zowel vrijwillig als in een justitieel kader (Onder Toezichtstelling/OTS) geboden. Hiermee is transitie AWBZ-WMO én Jeugdzorg-gemeenten aan de orde.

Onze zorg voor/rond ouders met een verstandelijke beperking vindt plaats in de thuissituatie. De ondersteuning betreft de opvoeding en andere gezinstaken, zoals huishouden en financiën. Het doel is de kinderen veilig te laten opgroeien in het eigen gezin en optimale opvang/zorg te organiseren als dat niet langer verantwoord is. De SIG heeft eigen woonvoorzieningen/gezinshuizen voor kinderen/jongeren die (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen en biedt professionele begeleiding in PGB-gefinancierde ouderprojecten. In ons Logeerhuis en in gastgezinnen kunnen kinderen een vooraf afgesproken aantal dagen/weekenden per jaar logeren.
Onze professionele ambulante gezinsondersteuners werken nauw en aanvullend samen met onder andere voogdij-instellingen,de Bureaus Jeugdzorg, vrijwilligersorganisaties, collega-instellingen en GGZ-organisaties. De SIG is tevens aangesloten bij de Verwijsindex.