Spring naar hoofdcontent
Terug

Aanmelden en wachttijden

Lees meer

Deze informatie is bestemd voor verwijzers van ondersteuning in het kader van de Jeugdwet in de gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG heeft afspraken gemaakt over de aanmeldprocedure en wachttijden van cliënten die naar ons worden verwezen.

Na mondelinge of schriftelijke aanmelding van een cliënt bij een van onze contactpersonen Jeugdzorg wordt binnen twee werkdagen contact opgenomen om een afspraak te plannen voor een kennismakingsgesprek.

Ook wordt dan besproken welke informatie beschikbaar of wenselijk is. Het kennismakingsgesprek met de cliënt vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie, in aanwezigheid van belangrijke mensen uit het persoonlijke netwerk van de cliënt en/of andere belangrijke betrokkenen, zodat direct afgestemd kan worden over de wijze van samenwerking. De geïndiceerde begeleiding door de SIG kan dan binnen tien werkdagen starten.